Wanneer zien we eigenlijk een risico op overklauteren?

Wanneer zien we eigenlijk een risico op overklauteren?

Al sinds de invoering van Bouwbesluit 1992 geldt voor nieuwbouw een eis ter voorkoming van overklauteren bij afscheidingen. Deze eisen zijn in de loop der tijd op detailniveau veranderd. De wetgever heeft vanaf 2014 verduidelijkt dat...

Mag een balkondeur bij een nieuwbouwwoning aan de buitenzijde zonder beslag worden uitgevoerd?

Mag een balkondeur bij een nieuwbouwwoning aan de buitenzijde zonder...

Mag een balkondeur bij een nieuwbouwwoning aan de buitenzijde zonder beslag worden uitgevoerd? De deur is hierdoor vanaf de buitenzijde niet te openen. Senior specialist Bouwregelgeving Marjolein Berghuis van Nieman Raadgevende Ingenieurs geeft in...

Coördinerend constructeur heeft sleutelrol bij constructieve veiligheid

Coördinerend constructeur heeft sleutelrol bij constructieve...

Het bouwongeval op 21 februari in Lochem dat twee bouwvakkers fataal werd, beheerste een aantal dagen het nieuws. Bij veel andere incidenten in de bouw blijft het bij materiële schade, maar zijn ernstigere gevolgen goed denkbaar. Een gebrekkige...

Veilig overbruggen van hoogteverschillen - Verbeelding Bbl...

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.32 die is opgenomen in paragraaf 4.32 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en gaat in op de geleiderand van de hellingbaan toegelicht met een afbeelding.

Veilig overbruggen van hoogteverschillen - Verbeelding Bbl...

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.31 die is opgenomen in paragraaf 4.32 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en gaat in op het hellingbaanbordes toegelicht met afbeeldingen.

Veilig overbruggen van hoogteverschillen - Verbeelding Bbl...

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.30 die is opgenomen in paragraaf 4.32 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en gaat in op de afmetingen van een hellingbaan toegelicht met afbeeldingen.