Wet kwaliteitsborging

De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen. In dit onderdeel wordt de wet- en regelgeving rondom de aankomende Wet kwaliteitsborging in woord en beeld uitgelegd.

Besluit over verbouw onder de Wkb uitgesteld naar 1 december 2024

Besluit over verbouw onder de Wkb uitgesteld naar 1 december 2024