Veiligheid

Collectie bijgewerkt op 06-06-2024

In het Bbl worden eisen gesteld aan onderwerpen als constructieve veiligheid, brandveiligheid en vluchtroutes. In dit onderdeel worden de belangrijkste onderwerpen rondom veiligheid besproken.