Coördinerend constructeur heeft sleutelrol bij constructieve veiligheid

Coördinerend constructeur heeft sleutelrol bij constructieve...

Het bouwongeval op 21 februari in Lochem dat twee bouwvakkers fataal werd, beheerste een aantal dagen het nieuws. Bij veel andere incidenten in de bouw blijft het bij materiële schade, maar zijn ernstigere gevolgen goed denkbaar. Een gebrekkige...

Welke rol speelt CE-markering bij kwaliteitsborging?

Welke rol speelt CE-markering bij kwaliteitsborging?

De kwaliteitsborger controleert het bouwplan en toetst tijdens het bouwproces of voldaan wordt aan de wettelijke, technische eisen. Welke rol speelt de CE-markering bij deze controle? En in hoeverre zijn de prestaties van afzonderlijke bouwproducten...

Madaster erkend als losmaakbaarheidsinstrument 

Madaster erkend als losmaakbaarheidsinstrument

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft Madaster, het kadaster voor materialen, begin dit jaar officieel erkend als gevalideerd instrument voor het berekenen van losmaakbaarheid in de bouw. Betrouwbare inzichten over de mate waarin gebouwen te...

Het samenspel tussen BENG en MPG 

Het samenspel tussen BENG en MPG

Vanaf 2027 moet ook de materiaal gebonden milieuprestatie vermeld worden op het energieprestatiecertificaat. Hiermee zetten we eindelijk een noodzakelijk stap naar integraal sturen op duurzaam bouwen. In december 2023 is er een Europees politiek...

Martijn Broeze. Foto: BORG4.

Interne kwaliteitsborger helpt kleine bouwers bij kwaliteitsborging

Kleine bouwbedrijven en zzp'ers hebben er sinds 1 januari 2024 een nieuwe uitdaging bij: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Bij de bouw van bijvoorbeeld een woning is het dan vanuit de vergunning verplicht om met een kwaliteitsborger te...

Foto: Exact MKB Barometer.

Wkb-update: de Wkb is er - en nu?

Met de inwerkingtreding van de Wkb op 1 januari 2024 is er - voorlopig - een einde gekomen aan de discussie in de Eerste Kamer over de invoering. De komende maanden zullen we gaan ervaren hoe de Wkb in de praktijk werkt. Om de ervaringen met de Wkb...

Meer artikelen