Installaties Bouwbesluit

Collectie bijgewerkt op 03-01-2024

In het Bouwbesluit 2012 wordt een installatie als volgt gedefinieerd: het moet een niet-bouwkundige voorziening zijn en het moet noodzakelijk zijn voor het functioneren van een gebouw. In dit onderdeel wordt er ingegaan wat het Bouwbesluit 2012 op het gebied van installaties voorschrijft.