Veiligheid Bouwbesluit

Collectie bijgewerkt op 15-12-2023

Veiligheid is een thema waar de gehele keten verantwoordelijkheid voor draagt. In het Bouwbesluit worden daar specifieke eisen aan gesteld. In dit onderdeel worden de belangrijkste onderwerpen rondom veiligheid besproken.