Bouw- en sloopwerkzaamheden

Collectie bijgewerkt op 30-04-2024

Het is belangrijk om tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden onveilige situaties te voorkomen en de hinder te beperken. In dit onderdeel worden de voorschriften verder toegelicht.