Kwaliteitsborging

Collectie bijgewerkt op 16-07-2024

De Wet kwaliteitsborging  (Wkb)moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van bouwwerken verbeterd wordt en de positie van de opdrachtgever wordt versterkt. In dit onderdeel wordt de rol van de kwaliteitsborger verder belicht.