Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Dit besluit, gericht op burgers, bedrijven en overheden als initiatiefnemer, bevat hoofdzakelijk technische bouweisen.

Beweegbaar constructieonderdeel bij voor motorvoertuigen
openstaande wegen

Beweegbare constructieonderdelen in Bbl art. 4.35