Omgevingsbesluit

Collectie bijgewerkt op 01-11-2023

Het Omgevingsbesluit (Ob) bevat een uitwerking van de toedeling van taken en bevoegdheden van bestuursorganen en de uitwerking van de procedurele aspecten van de wettelijke instrumenten. Daarmee wordt duidelijk wie wanneer verantwoordelijk is in welke situatie. In dit onderdeel kunt hierover meer informatie vinden.