Bouwbesluit 2012

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften. In dit onderdeel worden de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 in woord en beeld uitgelegd.

Worden zonnepanelen bij elke renovatie verplicht?

Worden zonnepanelen bij elke renovatie verplicht?