Bijzondere lokale omstandigheden onder kwaliteitsborging  

Als een initiatiefnemer gaat bouwen dan moet er sinds 1 januari 2024 onder de Wkb een kwaliteitsborger worden ingeschakeld. Deze kijkt mee of het bouwwerk aan de technische regels voldoet en moet daarbij ook rekening houden met lokale risico's of lokale situaties.