Handhaven onder de Wkb 

Tijdens het VBWTN-congres verzorgden Casper van Busschbach (VNG) en Hajé van Egmond (BZK) een workshop over handhaven onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De aanleiding van de workshop is de handreiking Toezicht en Handhaving Wkb van de VNG, die eind oktober is gepubliceerd. Naast de constatering van de aanwezigen dat er aan het handhaven zelf niet veel verandert, waren er ook zorgen en kritische vragen.