Nieuwe publiek-private balans in toezicht op bouwsector

Na meerdere keren van uitstel zal per 1 januari 2024 het stelsel van kwaliteitsborging in de bouwsector in werking treden. Vanaf dat moment gaan als eerste de eenvoudige bouwwerken (gevolgklasse 1) getoetst worden aan de bouwtechnische regelgeving volgens het nieuwe stelsel. Om dit goed voor te bereiden heeft minister De Jonge op 22 april 2022 de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) ingesteld.