Het stelsel onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Na jaren van (politieke) discussie en lobby is er zekerheid over de komst van een ingrijpende stelselwijziging in de bouw. Inmiddels is ook alle lagere regelgeving uitgewerkt en zijn er nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van de wet. De wetswijziging treedt gelijktijdig met de invoering van de Omgevingswet in werking, naar verwachting nog steeds op 1 januari 2024.

Dit artikel lezen? Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot praktische artikelen over relevante wetgeving
  • Blijf geïnspireerd door interviews en praktijkverhalen van professionals
  • Krijg tweemaal per jaar een digimagazine met de nieuwste wettenupdates