Bouw- en sloopveiligheid in het Omgevingsplan

Onder de Omgevingswet krijgt het onderwerp bouw- en sloopveiligheid meer aandacht dan in de huidige regelgeving. De eerste stappen zijn inmiddels de afgelopen jaren al gezet. Maar als de Omgevingswet in werking treedt, komt er een aantal nieuwe onderdelen over het borgen van de veiligheid op en rond de bouwplaats bij. Je zou haast kunnen stellen dat het onderwerp een aantal ernstige incidenten en ongevallen nodig had om deze aandacht te krijgen.