Veiligheidsglas en het Bouwbesluit

Moeten verdiepingshoge ramen op de begane grond van een rijtjeswoning op grond van afdeling 2.1 van Bouwbesluit 2012 worden voorzien van veiligheidsglas (letselbeperkend glas)? Er bestaat daar veel onduidelijkheid over. Veiligheidsglas is uiteraard een zinvolle voorziening. Maar kan het bevoegd gezag een aanvraag omgevingsvergunning weigeren als veiligheidsglas in de aanvraag ontbreekt? En bouwt een aannemer in strijd met artikel 1b, eerste lid, van de Woningwet als dit achterwege blijft? Wie hierover wat literatuur leest, krijgt al snel de indruk dat het Bouwbesluit dit inderdaad voorschrijft. Dat is echter onjuist. Bouwbesluit 2012 eist geen veiligheidsglas