Protocol voor onderzoek brandveiligheid gevels

Op 14 juni 2017 vond in Londen de brand in de Grenfell Tower plaats, waarbij tientallen bewoners om het leven zijn gekomen. Bij deze brand was sprake van een snelle branduitbreiding langs de gevel. Omdat er ook in Nederland zorgen zijn over de brandveiligheid van gevels, heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in afstemming met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), besloten gemeenten te vragen de meest risicovolle gebouwen te onderzoeken. In samenspraak met de Vereniging Bouw- en woningtoezicht Nederland (VBWTN) en Brandweer Nederland is daartoe een protocol opgesteld.