BENG en TOjuli: een kwestie van balans

Naast de drie energieprestatie-eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG), moeten nieuwe woningen voldoen aan een vierde eis: het beperken van het risico op oververhitting. Dat risico wordt uitgedrukt in een waarde voor TOjuli. Wat betekent TOjuli precies, hoe hangt deze indicator samen met de drie BENG-eisen en welk effect hebben maatregelen zoals zonwering, zonnepanelen, actieve koeling en ventilatie?