Bouwrecht: wat zegt het Bbl over zorgplicht bestaande bouwwerken?

Op 17 november 2023 publiceerde de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB) een advies over de toepassing van het zorgplichtartikel uit de Woningwet. De gemeente had een last onder dwangsom opgelegd die bestond uit het moeten verwijderen van een dakconstructie. De belangrijkste aan de ATGB voorgelegde vraag was: mag het bevoegd gezag dat eisen, nu vast stond dat het gebouw met de dakconstructie wel aan de regels van Bouwbesluit 2012 voldeed? Deze casus raakt de verhouding tussen bouwregelgeving en de zorgplichtbepaling. Een relevante vervolgvraag is: hoe zit dat eigenlijk in het Besluit bouwwerken leefomgeving?

Dit artikel lezen? Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot praktische artikelen over relevante wetgeving
  • Blijf geïnspireerd door interviews en praktijkverhalen van professionals
  • Krijg tweemaal per jaar een digimagazine met de nieuwste wettenupdates