6 redenen om uw aanvraag omgevingsvergunning nog in 2023 in te dienen

6 redenen om uw aanvraag omgevingsvergunning nog in 2023 in te dienen

Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee dus ook de bouwvoorschriften van het Bbl, wijzigen diverse technisch inhoudelijke eisen. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op het...

Historisch besluit: Omgevingswet gaat per 1 januari in

Historisch besluit: Omgevingswet gaat per 1 januari in

Bouwers en gemeenten zijn opgelucht dat de Omgevingswet niet wéér is uitgesteld, maar erkennen dat er nog flink wat moet gebeuren.

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en Bbl in 2023 en 2024

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en Bbl in 2023 en 2024

De afgelopen jaren hebben wij regelmatig updates geplaatst over wijzigingen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger daarvan). Een paar weken geleden is duidelijk geworden dat de Omgevingswet...

DSO: hoe werkt dit in de praktijk?

DSO: hoe werkt dit in de praktijk?

Het is inmiddels bekend dat minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de Eerste kamer heeft geadviseerd de ingangsdatum van de Omgevingswet te verschuiven naar 1 januari 2024. Er is meer tijd nodig voor het testen en oefenen...

Wat wordt er verstaan onder de term fysieke leefomgeving?

Een van de kernbegrippen in de Omgevingswet is de 'fysieke leefomgeving'. Dit begrip bepaalt de werkingssfeer van de Omgevingswet.

Procedurele bepalingen in het Omgevingsbesluit

Hoofdstuk 10 van het Ob bevat procedurele bepalingen voor de voorbereidingsprocedure van het merendeel van de instrumenten in de Omgevingswet. Voorafgaand aan de stelselherziening hadden verschillende wetten vaak hun eigen procedures.