Update: wijzigingen Bbl 2024

Het is zo ver: op 1 januari 2024 is de Omgevingswet en daarmee ook het Bbl in werking getreden. De regelgeving rondom het Bbl bleef ook in 2023 in beweging, in de tweede helft van dat jaar kwamen er nog allerlei wijzigingen en werden nieuwe wijzigingen aangekondigd. In dit artikel vindt u daarom een update van wijzigingen die met of na de inwerkingtreding van het Bbl te verwachten zijn. Op 1 januari 2024 is ook het stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw (de Wkb) voor nieuwbouw in werking getreden. Op de Bbl-wijzigingen die daarmee te maken hebben is in dit artikel niet ingegaan.