Besluit over verbouw onder de Wkb uitgesteld naar 1 december 2024

Het voornemen was om ook het verbouwen van bouwwerken per 1 januari 2025 onderdeel uit te laten maken van de Wkb. Begin juni heeft minister Hugo de Jonge (BZK) de Tweede kamer laten weten dat het besluit hierover een half jaar is uitgesteld. "Eerst zal meer informatie beschikbaar moeten zijn voor zorgvuldige besluitvorming", aldus de minister.