Marjolein Berghuis. Foto: Christiaan Krouwels.

Marjolein Berghuis van Nieman over het Bbl: 'ga er gewoon mee aan de...

Ingenieur Marjolein Berghuis is senior specialist bouwregelgeving bij Nieman Raadgevende ingenieurs en al jarenlang werkzaam in de bouwsector. Daarnaast schreef Marjolein verschillende boeken zoals het Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving en...

Gebruiksoppervlakte in het Bbl volgens de NEN 2580

Bij een aantal voorschriften, zoals brandveiligheid en energieprestatie, is het belangrijk om de gebruiksoppervlakte te bepalen. Daar verwijst het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) naar NEN 2580. Dit is de norm voor eenduidige...

Wat verstaat het Bbl onder vrije breedte en vrije hoogte?

Wat verstaat het Bbl onder vrije breedte en vrije hoogte?

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder Vrije breedte: kleinste afstand tussen constructieonderdelen aan weerskanten van een doorgang. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder Vrije hoogte: vrije hoogte als bedoeld in...

Wat verstaat het Bbl onder voor personen bestemde vloer of ruimte?

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder voor personen bestemde vloer of ruimte: vloer of ruimte waarvan het kenmerkende gebruik verbonden is met de aanwezigheid van personen. In dit artikel een toelichting.

Wat verstaat het Bbl onder nevengebruiksfunctie?

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder Nevengebruiksfunctie: gebruiksfunctie die ten dienste staat van een andere gebruiksfunctie. In dit artikel een toelichting.

Wat verstaat het Bbl onder gebruiksoppervlakte?

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Gebruiksoppervlakte: gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580. In dit artikel een toelichting.

  1. Beperking van galm