Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in het Bbl

Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in het Bbl

Het doel van dit onderdeel van de Bbl is de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen bij gebouwen voorbereiden en verbeteren om daarmee aan de ambities voor schonere mobiliteit uit het Klimaatakkoord te kunnen voldoen

Vrije indeelbaarheid: regels bij nieuwbouw

Een uitgangspunt van het Besluit bouwwerken leefomgeving, is dat de ontwerper veel vrijheid heeft bij het indelen van een gebouw. Bij aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen, bij het bouwen, en ook bij latere wijzigingen van de indeling.

Is er een verzwaring van eisen voor een zorgclusterwoning in het Bbl?

Is er een verzwaring van eisen voor een zorgclusterwoning in het Bbl?

De definities van een zorgclusterwoning in het Bouwbesluit 2012 en in het Bbl verschillen nogal, zeker voor wat betreft het aantal bij elkaar gelegen woonfuncties waarbij sprake is van een zorgclusterwoning: vijf in het Bouwbesluit 2012 en drie in...

Marjolein Berghuis. Foto: Christiaan Krouwels.

Marjolein Berghuis van Nieman over het Bbl: 'ga er gewoon mee aan de...

Ingenieur Marjolein Berghuis is senior specialist bouwregelgeving bij Nieman Raadgevende ingenieurs en al jarenlang werkzaam in de bouwsector. Daarnaast schreef Marjolein verschillende boeken zoals het Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving en...

Gebruiksoppervlakte in het Bbl volgens de NEN 2580

Bij een aantal voorschriften, zoals brandveiligheid en energieprestatie, is het belangrijk om de gebruiksoppervlakte te bepalen. Daar verwijst het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) naar NEN 2580. Dit is de norm voor eenduidige...

Wat verstaat het Bbl onder vrije breedte en vrije hoogte?

Wat verstaat het Bbl onder vrije breedte en vrije hoogte?

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder Vrije breedte: kleinste afstand tussen constructieonderdelen aan weerskanten van een doorgang. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder Vrije hoogte: vrije hoogte als bedoeld in...

  1. Beperking van galm