Internetconsultatie over ingebruikname zonder formele gereedmelding

In de Wet kwaliteitsborging is vastgelegd dat een bouwwerk in gevolgklasse 1 pas in gebruik genomen mag worden na een formele gereedmelding bij de gemeente. Onderdeel hiervan is een verklaring van een kwaliteitsborger. Nu ligt er een wijzigingsvoorstel om hier in uitzonderlijke gevallen van af te kunnen wijken. Op 26 maart 2024 is de internetconsultatie over dit onderwerp van start gegaan.