Gebruiksoppervlakte in het Bbl volgens de NEN 2580

Bij een aantal voorschriften, zoals brandveiligheid en energieprestatie, is het belangrijk om de gebruiksoppervlakte te bepalen. Daar verwijst het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) naar NEN 2580. Dit is de norm voor eenduidige oppervlaktebepaling.