Handhaven onder de Wkb 

Handhaven onder de Wkb

Tijdens het VBWTN-congres verzorgden Casper van Busschbach (VNG) en Hajé van Egmond (BZK) een workshop over handhaven onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De aanleiding van de workshop is de handreiking Toezicht en Handhaving Wkb van de...

Kwaliteitsborger Martien Momberg. Foto: Bert Jansen.

Kwaliteitsborger Martien Momberg: 'Die houding van 'we doen het al...

De vrees dat de Wkb alleen maar extra werk gaat opleveren voor de bouw is ongegrond, vindt coördinator Martien Momberg van kwaliteitsborger Vertex. "Aannemers die hun zaken goed op orde hebben, hebben totaal geen last van mij."

Kwaliteitsborger Jacco van der Weel van Gbou. over de Wkb: 'Zijn wij er klaar voor? Ja, zeker!'

Kwaliteitsborger Jacco van der Weel van Gbou. over de Wkb: 'Zijn wij...

Ver voordat er een initiatief wetsontwerp lag voor de Wkb voelde Jacco van der Weel van gBOU. al de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de bouwkwaliteit. Zijn interesse ontstond toen zijn werkzame leven startte als bouwkundig tekenaar bij...

Wat is de definitie van Gevolgklasse 1?

De Wet kwaliteitsborging borging voor het bouwen zal bij inwerkingtreding alleen gelden voor bouwwerken vallend onder Gevolgklasse 1. Welke bouwwerken hieronder vallen is vastgelegd in artikel 2.17 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Op bezoek bij Stichting Instrumentaanbieder WKI: "Ontzorgen staat voorop"

Op bezoek bij Stichting Instrumentaanbieder WKI: "Ontzorgen staat...

Inmiddels zijn er zes instrumenten toegelaten voor kwaliteitsborging onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Bouwkwaliteit in de Praktijk werd uitgenodigd door Stichting Instrumentaanbieder WKI (SIAW) om aan tafel te schuiven met vier...

Wordt verbouw nu wel of niet onderdeel van de WkB?

Medio 2022 heeft de minister van BZK aangegeven dat als mogelijke terugvaloptie bij invoering van de Wkb verbouwingen mogelijk vooralsnog niet zouden worden meegenomen. Wat is de daadwerkelijke uitspraak?