Kwaliteitsborger Jacco van der Weel van Gbou. over de Wkb: 'Zijn wij er klaar voor? Ja, zeker!'

Ver voordat er een initiatief wetsontwerp lag voor de Wkb voelde Jacco van der Weel van gBOU. al de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de bouwkwaliteit. Zijn interesse ontstond toen zijn werkzame leven startte als bouwkundig tekenaar bij architectenbureaus en kreeg verdieping toen Jacco ook aan andere kanten van de 'bouwtafel' plaatsnam. In de aanloop van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) deelt hij zijn ervaringen over de proefprojecten en zijn visie op de Wkb.