Toegankelijkheidssector - Verbeelding Bbl nieuwbouwart. 4.187

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.187 lid 1 t/m 4 dat is opgenomen in paragraaf 4.6.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en en behandeld het onderwerp toegankelijkheidssector: aanwezigheid specifieke ruimten toegelicht met...

Toegankelijkheidssector - Verbeelding Bbl nieuwbouwart. 4.186

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.186 lid 1 t/m 6 die zijn opgenomen in paragraaf 4.6.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en behandeld het onderwerp toegankelijkheidssector: aanwezigheid specifieke ruimten toegelicht met...

Toegankelijkheidssector - Verbeelding Bbl nieuwbouwart. 4.185

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.185 lid 1 en 2 dat is opgenomen in paragraaf 4.6.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en en behandeld het onderwerp toegankelijkheidssector: vloeroppervlakte algemeen toegelicht met...

Toegankelijkheidssector - Verbeelding Bbl nieuwbouwart. 4.184

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.184 lid 1 t/m lid 4 dat is opgenomen in paragraaf 4.6.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en en behandeld het onderwerp toegankelijkheidssector: aanwezigheid toegelicht met afbeeldingen.

Toegankelijkheidssector

Het voor personen met een functiebeperking voldoende toegankelijk zijn van ruimten in een gebouw.

Bereikbaarheid vanaf de openbare weg

Het door personen met een functiebeperking vanaf de openbare weg bereikbaar zijn van een gebouw.