Toegankelijkheidssector - Verbeelding Bbl nieuwbouwart. 4.188

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.188 lid 1 t/m lid 5 dat is opgenomen in paragraaf 4.6.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en en behandeld het onderwerp toegankelijkheidssector: bereikbaarheid toegelicht met afbeeldingen.

Toegankelijkheidssector - Verbeelding Bbl nieuwbouwart. 4.187

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.187 lid 1 t/m 4 dat is opgenomen in paragraaf 4.6.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en en behandeld het onderwerp toegankelijkheidssector: aanwezigheid specifieke ruimten toegelicht met...

Toegankelijkheidssector - Verbeelding Bbl nieuwbouwart. 4.186

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.186 lid 1 t/m 6 die zijn opgenomen in paragraaf 4.6.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en behandeld het onderwerp toegankelijkheidssector: aanwezigheid specifieke ruimten toegelicht met...

Toegankelijkheidssector - Verbeelding Bbl nieuwbouwart. 4.185

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.185 lid 1 en 2 dat is opgenomen in paragraaf 4.6.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en en behandeld het onderwerp toegankelijkheidssector: vloeroppervlakte algemeen toegelicht met...

Toegankelijkheidssector - Verbeelding Bbl nieuwbouwart. 4.184

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.184 lid 1 t/m lid 4 dat is opgenomen in paragraaf 4.6.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en en behandeld het onderwerp toegankelijkheidssector: aanwezigheid toegelicht met afbeeldingen.

Toegankelijkheidssector

Het voor personen met een functiebeperking voldoende toegankelijk zijn van ruimten in een gebouw.