Eisen aan toegankelijkheid: recente en toekomstige wijzigingen

Welke recente Bouwbesluitwijzigingen zijn er op het gebied van toegankelijkheid? En wat zijn de verschillen tussen Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in het kader van toegankelijkheid? In dit artikel treft u een overzicht aan van de recente wijzigingen en verschillen.