Foto: COBc

Richtlijn Toepassing Bouwconstructies in CLT

Het toepassen van bouwconstructies in CLT is in een vogelvlucht gegaan. Passende regelgeving voor CLT ontbrak echter en documentatie hierover was nog mondjesmaat beschikbaar. Bij het beoordelen en goedkeuren ervan stuitte het Bouwtoezicht bij...

Instorting tribune Goffertstadion door te lage ontwerpbelasting

Instorting tribune Goffertstadion door te lage ontwerpbelasting

Op 17 oktober 2021 stortte een deel van het bezoekersvak van het Goffertstadion in Nijmegen in. Uit onderzoek door Royal HaskoningDHV blijkt dat het belastingeffect als gevolg van de springende mensenmassa op de voorste rijen op het moment van...

Deze foto betreft niet het besproken project.

Bouwrecht: Voorschriften bestaande bouw tijdens verbouwing

Welke betekenis hebben de voorschriften voor bestaande bouw tijdens een bouwproces? Dat was een van de vragen die centraal stonden in de uitspraak die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 8 september 2021 deed. Dit was het hoger...

Constructief glas

Is dat gebouw constructief wel veilig?

Is dat gebouw wel veilig? Het is een veel gestelde vraag aan controlerend constructeurs bij gemeenten. Al sinds 1960 hebben verschillende deskundigen zich gebogen over de veiligheid van constructies. Op 10 november 1971 berichtte de Telegraaf over...

Hinder bij beweegbare constructieonderdelen - Verbeelding Bouwbesluit...

In dit artikel leest u meer over hinder bij beweegbare constructieonderdelen toegelicht met afbeeldingen.

Bepalingsmethode sterkte bouwconstructie - Verbeelding Bouwbesluit...

In dit artikel leest u meer over de bepalingsmethode sterkte bouwconstructie toegelicht met afbeeldingen.