Coördinerend constructeur heeft sleutelrol bij constructieve veiligheid

Coördinerend constructeur heeft sleutelrol bij constructieve...

Het bouwongeval op 21 februari in Lochem dat twee bouwvakkers fataal werd, beheerste een aantal dagen het nieuws. Bij veel andere incidenten in de bouw blijft het bij materiële schade, maar zijn ernstigere gevolgen goed denkbaar. Een gebrekkige...

Welke rol speelt CE-markering bij kwaliteitsborging?

Welke rol speelt CE-markering bij kwaliteitsborging?

De kwaliteitsborger controleert het bouwplan en toetst tijdens het bouwproces of voldaan wordt aan de wettelijke, technische eisen. Welke rol speelt de CE-markering bij deze controle? En in hoeverre zijn de prestaties van afzonderlijke bouwproducten...

Update: wijzigingen Bbl 2024

Update: wijzigingen Bbl 2024

Het is zo ver: op 1 januari 2024 is de Omgevingswet en daarmee ook het Bbl in werking getreden. De regelgeving rondom het Bbl bleef ook in 2023 in beweging, in de tweede helft van dat jaar kwamen er nog allerlei wijzigingen en werden nieuwe...

Foto: Shutterstock.

Welke klasse? Kwaliteitsborging begint met duidelijke taal

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt; dat is de essentie van kwaliteitsborging. 'Zeggen wat je doet' klinkt eenvoudig, maar de terminologie die gehanteerd wordt in de bouwregelgeving kan behoorlijk verwarrend zijn. Denk maar aan termen als...

Foto: COBc

Richtlijn Toepassing Bouwconstructies in CLT

Het toepassen van bouwconstructies in CLT is in een vogelvlucht gegaan. Passende regelgeving voor CLT ontbrak echter en documentatie hierover was nog mondjesmaat beschikbaar. Bij het beoordelen en goedkeuren ervan stuitte het Bouwtoezicht bij...

Instorting tribune Goffertstadion door te lage ontwerpbelasting

Instorting tribune Goffertstadion door te lage ontwerpbelasting

Op 17 oktober 2021 stortte een deel van het bezoekersvak van het Goffertstadion in Nijmegen in. Uit onderzoek door Royal HaskoningDHV blijkt dat het belastingeffect als gevolg van de springende mensenmassa op de voorste rijen op het moment van...