Foto: Babet Hogervorst, Aedes.

Bouwrecht: Handhaving ontruimen bij brand

Op 21 maart 2023 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak waarin het draaide om een overtreding van artikel 7.11a van Bouwbesluit 2012. Dat is het voorschrift ten aanzien van hulp bij ontruiming bij brand. Een gemeente trad handhavend op...

Melding brandveilig gebruik. Wat zijn de verschillen tussen het Bouwbesluit en het Bbl?

Melding brandveilig gebruik. Wat zijn de verschillen tussen het...

Ik heb begrepen dat er tussen het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat op 1 januari 2024 in werking treedt wat verschillen zijn ten aanzien van de gevallen waarin een melding brandveilig gebruik nodig is. Wat zijn de...

Ter illustratie een foto van een doorvoer in holle baksteenvloer, zoals een Pervoravloer. Foto: Narkive Newsgroup.

Bouwrecht: Het voordeel van de twijfel

Op 15 maart 2023 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een zaak waarin het draaide om de vraag of een overtreding was aangetoond met betrekking tot de WBDBO-eis. Volgens de gemeente was er wat betreft doorvoeringen...

Woongebouw met PV-gevel in Bremen.

Brandrisico van PV: aandacht voor BIPV-panelen

Vanwege de energietransitie moet de energiebehoefte van een gebouw zo laag mogelijk zijn. In de toekomst zal een deel van die energiebehoefte bovendien uit hernieuwbare energie moeten bestaan. En hoe mooi is het dan dat een gebouw daarin zelf kan...

Lieuwe de Witte (links) en Johan van der Graaf (rechts) van het NIPV: “We moeten meer aan de voorzijde preventief handelen, in plaats van alleen te focussen op het tegenhouden van de effecten van brand.” 

Brandveiligheid: beter voorkomen dan genezen volgens het NIPV

De verwachting is dat het aantal slachtoffers bij brand de komende jaren zal toenemen door het toenemende aantal ouderen en andere zelfstandig wonende kwetsbare personen. Vooral rookverspreiding is een belangrijke oorzaak van slachtoffers bij brand....

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en Bbl in 2023 en 2024

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en Bbl in 2023 en 2024

De afgelopen jaren hebben wij regelmatig updates geplaatst over wijzigingen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger daarvan). Een paar weken geleden is duidelijk geworden dat de Omgevingswet...