Woongebouw met PV-gevel in Bremen.

Brandrisico van PV: aandacht voor BIPV-panelen

Vanwege de energietransitie moet de energiebehoefte van een gebouw zo laag mogelijk zijn. In de toekomst zal een deel van die energiebehoefte bovendien uit hernieuwbare energie moeten bestaan. En hoe mooi is het dan dat een gebouw daarin zelf kan...

Lieuwe de Witte (links) en Johan van der Graaf (rechts) van het NIPV: “We moeten meer aan de voorzijde preventief handelen, in plaats van alleen te focussen op het tegenhouden van de effecten van brand.” 

Brandveiligheid: beter voorkomen dan genezen volgens het NIPV

De verwachting is dat het aantal slachtoffers bij brand de komende jaren zal toenemen door het toenemende aantal ouderen en andere zelfstandig wonende kwetsbare personen. Vooral rookverspreiding is een belangrijke oorzaak van slachtoffers bij brand....

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en Bbl in 2023 en 2024

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en Bbl in 2023 en 2024

De afgelopen jaren hebben wij regelmatig updates geplaatst over wijzigingen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger daarvan). Een paar weken geleden is duidelijk geworden dat de Omgevingswet...

Invloed duurzaam bouwen op brandveiligheid

Invloed duurzaam bouwen op brandveiligheid

Duurzaam, energiezuinig, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen krijgen een steeds grotere rol in de huidige bouwmethodieken en materialen. Maar welke gevolgen heeft dit voor de brandveiligheid? Het Nederlands Instituut Publieke...

Risico-gebaseerde aanpak voor beoordeling brandveiligheid

Risico-gebaseerde aanpak voor beoordeling brandveiligheid

Steeds vaker spreken partijen in de bouw over een risico-gebaseerde aanpak om tot een beoordeling te komen van de brandveiligheid van een gebouw. Maar wat houdt dit in? Vaak geeft men daarbij een kwalitatieve invulling aan een beoordeling of...

Foto: Peter Wijnands.

Kan de Omgevingswet de maatschappelijke impact van een brand beperken?

Het beperken van de maatschappelijke impact van een brand is nauwelijks in wet- en regelgeving geborgd. De komst van de Omgevingswet biedt mogelijkheden om de maatschappelijke impact van een brand te beperken. Dat kan gevolgen hebben voor de bouw en...