Bestaande woning splitsen door uitbreiding; toetsen aan...

Op een bestaande woning wordt een dakopbouw gebouwd. Vervolgens wordt de ruimte in de dakopbouw als zelfstandig appartement gesplitst van de woning. Moeten we deze situatie toetsen aan de nieuwbouweisen, en is hiervoor een BENG-berekening vereist?

Temperatuurfactor en de 2%-regel

Temperatuurfactor en de 2%-regel

Bij de nieuwbouw van een industriegebouw met een verblijfsgebied blijkt dat de temperatuurfactor ter plaatse van de plint van het gebouw veel lager ligt dan de minimale waarde van 0,5. Mag voor deze situatie een beroep worden gedaan op de '2%-regel'...

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en Bbl in 2023 en 2024

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en Bbl in 2023 en 2024

De afgelopen jaren hebben wij regelmatig updates geplaatst over wijzigingen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger daarvan). Een paar weken geleden is duidelijk geworden dat de Omgevingswet...

Hijsongeval Alphen aan den Rijn, 2015.

Bouw- en sloopveiligheid onder de Omgevingswet

Opdrachtgevers en bouwende partijen moeten niet alleen zorgen voor een veilige bouwplaats, ze moeten ook zorgen dat de omgeving geen gevaar loopt bij de werkzaamheden. Bouwbesluit 2012 kent daartoe regels voor bouw- en sloopveiligheid en ook in het...

Wat is de minimale plafondhoogte in een erker bij een nieuwbouwwoning?

Het Bouwbesluit 2012 stelt in bepaalde ruimten eisen aan de minimale hoogte boven de vloer. Wat is nou de minimale plafondhoogte in een erker bij een nieuwbouwwoning?

Welke eisen gelden er aan het geluidsniveau van een warmtepomp in de...

Gelden de eisen uit afdeling 3.2 van het Bouwbesluit 2012 aan het geluidsniveau van een warmtepomp in de tuin ook voor een bestaande installatie?