Bekijk het Besluit activiteiten leefomgeving

n het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) stelt het Rijk algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het Bal geldt voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving - burgers, bedrijven en overheid. Download hier de...

Steeds meer grondverzetmachines zijn ook in een elektrische uitvoering te krijgen.  Foto: Hitachi.

Emissiereductieplicht op de bouwplaats

Bouwprojecten zijn sinds 1 juli 2021 vrijgesteld van de natuurtoets voor de uitstoot van stikstof in de bouwfase. Voor de gebruiksfase geldt die toets nog wel. Het idee daarachter is dat de uitstoot van de bouw relatief klein is en vooral tijdelijk...

Wie is bevoegd gezag volgens het Bal?

Het Bal bevat verschillende categorieën van activiteiten waarvoor algemene rijksregels zijn gesteld, zoals milieubelastende activiteiten, wateractiviteiten en activiteiten die de natuur betreffen. Per categorie wordt het bevoegd gezag aangegeven...

Kernelementen van het Bal

Het Bal bevat algemene regels voor activiteiten. Deze regels gelden voor iedereen die de activiteit uitvoert. De lichtste vorm van reguleren in dit besluit is het stellen van algemene regels die moeten worden nageleefd zonder verdere procedurele...

Wat staat er in het Besluit activiteiten leefomgeving?

Het Besluit activiteiten leefomgeving stelt algemene, rechtstreeks werkende rijksregels over activiteiten in de fysieke leefomgeving gericht op burgers, bedrijven en overheden in de hoedanigheid van initiatiefnemer. Het gaat daarbij vooral om...

Gelegenheid bieden tot zwemmen en baden in het Bal

Hoofdstuk 15 van het Bal gaat over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin. Een badwaterbassin is in bijlage I bij het Bal omschreven als een waterkerende constructie voor het vasthouden van water bedoeld voor het zwemmen...