Wie is degene die de activiteit verricht volgens het Bal?

De regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit gelden voor 'degene die de activiteit verricht'. Dit is degene die een activiteit kan laten starten, stoppen of veranderen.