Emissiereductieplicht op de bouwplaats

Bouwprojecten zijn sinds 1 juli 2021 vrijgesteld van de natuurtoets voor de uitstoot van stikstof in de bouwfase. Voor de gebruiksfase geldt die toets nog wel. Het idee daarachter is dat de uitstoot van de bouw relatief klein is en vooral tijdelijk van aard. Daarnaast kan hiermee de bouw aan de gang worden geholpen. Er ligt immers nog altijd een heel grote bouwopgave. Omdat het kabinet wel is doordrongen van de ernst van het stikstofprobleem is tegenover de vrijstelling een structureel pakket aan maatregelen gezet, met onder andere maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer en de landbouw.

Dit artikel lezen? Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot praktische artikelen over relevante wetgeving
  • Blijf geïnspireerd door interviews en praktijkverhalen van professionals
  • Krijg tweemaal per jaar een digimagazine met de nieuwste wettenupdates