Activiteiten in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk

In hoofdstuk 6 van het Bal zijn regels samengebracht voor een aantal categorieën van activiteiten die betrekking hebben op de oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen in beheer bij het Rijk. Met het oog op het uitgangspunt 'decentraal, tenzij', dat is verankerd in artikel 2.3 van de wet, worden in dit besluit alleen regels gesteld aan activiteiten met betrekking tot rijkswateren. De regulering met betrekking tot regionale wateren vindt plaats op decentraal niveau.

Dit artikel lezen? Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot praktische artikelen over relevante wetgeving
  • Blijf geïnspireerd door interviews en praktijkverhalen van professionals
  • Krijg tweemaal per jaar een digimagazine met de nieuwste wettenupdates