Veilig overbruggen van hoogteverschillen - Verbeelding Bbl...

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.28 lid 1 en 2 die is opgenomen in paragraaf 4.32 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en gaat in op de leuning van een trap toegelicht met afbeeldingen.

Veilig overbruggen van hoogteverschillen - Verbeelding Bbl...

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.27 die is opgenomen in paragraaf 4.32 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en gaat in op het trapbordes toegelicht met een afbeelding.

Veilig overbruggen van hoogteverschillen - Verbeelding Bbl...

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.26 lid 1 en 2 en 4.26a die is opgenomen in paragraaf 4.32 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en gaat in op de afmetingen en de markering van een trap toegelicht met afbeeldingen.

Veilig overbruggen van hoogteverschillen - Verbeelding Bbl...

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.25 die is opgenomen in paragraaf 4.32 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en gaat in op de voorzieningen bij hoogteverschil toegelicht met een afbeelding.

Afscheiding aan een rand van een vloer, trap of hellingbaan -...

Dit artikel heeft betrekking op de nieuwbouwartikel 4.22 lid 1 t/m 5 die is opgenomen in paragraaf 4.2.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en gaat in op de openingen van de afscheiding toegelicht met afbeeldingen.

Afscheiding aan een rand van een vloer, trap of hellingbaan -...

Dit artikel heeft betrekking op de nieuwbouwartikel 4.23 leden 1 en 2 die is opgenomen in paragraaf 4.2.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en gaat in op overklauterbaarheid van de afscheiding toegelicht met afbeeldingen.