Foto: Exact MKB Barometer.

Wkb-update: de Wkb is er - en nu?

Met de inwerkingtreding van de Wkb op 1 januari 2024 is er - voorlopig - een einde gekomen aan de discussie in de Eerste Kamer over de invoering. De komende maanden zullen we gaan ervaren hoe de Wkb in de praktijk werkt. Om de ervaringen met de Wkb...

Online magazine over de Wet kwaliteitsborging

Online magazine over de Wet kwaliteitsborging

Het is zover, de Omgevingswet en de Wkb zijn ingegaan! Bouwwetten heeft voor u een special samengesteld over de Wkb.

Van links naar rechts: Reina Uiittenbogaard, Maurice klaver, Wico Ankersmit en Hajé van Egmond.

Wkb: 'Er zullen zaken fout gaan, maar we gaan uiteindelijk wel beter...

Welke uitdagingen staan de bouw te wachten in de eerste periode na het van kracht worden van de Wkb? Gaan de kosten omlaag in het nieuwe stelsel en hoe zit het met de administratieve lasten? Vertegenwoordigers uit de bouw gingen erover in gesprek...

Arno Kleisterlee.

Goede communicatie is de crux bij bouwprojecten onder Wkb

Het welslagen van een project onder het Wkb-regime valt of staat met voorkomen van miscommunicatie. Dat is de ervaring van die zowel Heijmans als PlanGarant deelde tijdens het congres Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 28 november in Almere....

Van links naar rechts: Cees den Hollander (Vrolijk), Patrick Janssen (Vrolijk), Paul van der Vegt (PlanGarant) en André van Weesenbeek (Vrolijk). Foto: Erald van der Aa.

Aannemer Vrolijk en kwaliteitsborger PlanGarant: 'Het is ook wel eens...

Het is altijd goed als er een onafhankelijke partij kritisch meekijkt tijdens je bouwproject, is de ervaring van het Bredase bouwbedrijf Vrolijk in aanloop naar de invoering van de Wkb. Na twee proefprojecten zien ze vooral de voordelen van de...

Foto: Shutterstock.

Welke klasse? Kwaliteitsborging begint met duidelijke taal

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt; dat is de essentie van kwaliteitsborging. 'Zeggen wat je doet' klinkt eenvoudig, maar de terminologie die gehanteerd wordt in de bouwregelgeving kan behoorlijk verwarrend zijn. Denk maar aan termen als...