Online magazine over de wijzigingen in het Bbl per 1 juli 2024

Online magazine over de wijzigingen in het Bbl per 1 juli 2024

De Omgevingswet is alweer een half jaar een feit en traditiegetrouw verandert er per 1 juli weer het een en ander in de wetgeving. Ook voor het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn er aanpassingen die ongetwijfeld invloed zullen hebben op uw...

De risicobeoordeling en het borgingsplan moeten ingaan op eventuele bijzondere lokale omstandigheden die door het bevoegd gezag vooraf zijn aangegeven. Een voorbeeld is een geringe en/of per locatie sterk wisselende draagkracht van de ondergrond. Foto: Dieseko.

Bijzondere lokale omstandigheden onder kwaliteitsborging

Als een initiatiefnemer gaat bouwen dan moet er sinds 1 januari 2024 onder de Wkb een kwaliteitsborger worden ingeschakeld. Deze kijkt mee of het bouwwerk aan de technische regels voldoet en moet daarbij ook rekening houden met lokale risico's of...

Noodverlichting: nieuwe versie NEN-EN 1838 op komst

Noodverlichting: nieuwe versie NEN-EN 1838 op komst

Waarschijnlijk verschijnt nog dit jaar een nieuwe editie van de NEN-EN 1838 - Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting. Edwin de Graaf, namens branchevereniging NVFN lid van de NEN-normcommissie Verlichting, licht een aantal opvallende...

Wijzigingen Bbl per 1 juli 2024 op een rij

Wijzigingen Bbl per 1 juli 2024 op een rij

Op 1 juli treden elk jaar verschillende wetswijzigingen in werking. In dit artikel zetten wij de wijzigingen voor u op een rij en geven inzicht welke wijzigingen nog in de pijplijn zitten.

Nieuwe regels daglichttoetreding voorlopig niet van kracht

Nieuwe regels daglichttoetreding voorlopig niet van kracht

Het Bbl stelt regels aan daglichttoetreding in gebouwen, de equivalente daglichtoppervlakte. In september 2022 heeft het ministerie van BZK de nieuwe regels en bepalingsmethode voor daglichttoetreding voor nieuwbouw aangekondigd. Waarmee aansluiting...

Basisschool Het Epos in Rotterdam. Houtmodulebouw-concept van De Groot Vroomshoop en SeARCH.  Foto: Ossip van Duivenbode.

Toetsingskader voor bouwconstructies in CLT

De toepassing van CLT (Cross Laminated Timber) in bouwconstructies neemt de laatste jaren snel toe. Passende regelgeving voor CLT ontbreekt echter en documentatie hierover is nog maar mondjesmaat beschikbaar. Daardoor stuit bouwtoezicht bij het...

De 6 voordelen van Bouwwetten

Alles op één plek

Alles op één plek

Alle relevante wetgeving, jurisprudentie en commentaren op één plek

Praktisch

Praktisch

Wij vertalen wetgeving naar praktisch toepasbare oplossingen

Wij blikken vooruit

Wij blikken vooruit

Bij ons lees je alles over nieuwe wetgeving, trends en ontwikkelingen die er toe doen

Betrouwbaar en compleet

Betrouwbaar en compleet

Betrouwbare kennis die handig doorzoekbaar is

Mis niets

Mis niets

Wij volgen alle (nieuwe) wetgeving zodat je niets mist

Wetgeving alerts

Wetgeving alerts

Tweemaal per jaar extra de diepte in met onze digimagazines