Nieuwe CCV-inspectieschema's voor brandbeveiliging 

Nieuwe CCV-inspectieschema's voor brandbeveiliging

Als gebruiker of eigenaar van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Om er zeker van te zijn dat je aan de gestelde eisen voldoet, vindt er een periodieke inspectie plaats aan de hand van de CCV-inspectieschema's. Het Centrum...

Onderzoeksproject biedt perspectieven voor meer biobased materialen

Onderzoeksproject biedt perspectieven voor meer biobased materialen

Biobased bouwmaterialen kunnen wel een zetje in de rug gebruiken. Dat was het uitgangspunt voor een onderzoeksproject van Wageningen Food & Biobased Research. Onlangs verscheen de eerste rapportage, met daarin een voorstel voor het waarderen van...

Hoogwater januari 2024 bij Deventer. Foto: Frank de Groot.

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de woningbouwopgave?

De op 9 oktober 2023 gepubliceerde KNMI'23-klimaatscenario's schetsen een duidelijk beeld voor de toekomst: opwarming en toename van extremen. Hoe zorgen we dat die gebouwen bestand zijn tegen de weersextremen van de toekomst? Er is de afgelopen...

BZK komt met 'Handreiking MKB Opleverdossier'

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) schrijft voor dat de aannemer zijn opdrachtgever bij de oplevering een dossier overhandigt: het opleverdossier. Sinds 1 januari 2024 is deze eis als nieuw artikel in het Burgerlijk Wetboek (BW) in...

Wanneer zien we eigenlijk een risico op overklauteren?

Wanneer zien we eigenlijk een risico op overklauteren?

Al sinds de invoering van Bouwbesluit 1992 geldt voor nieuwbouw een eis ter voorkoming van overklauteren bij afscheidingen. Deze eisen zijn in de loop der tijd op detailniveau veranderd. De wetgever heeft vanaf 2014 verduidelijkt dat...

Bouwkwaliteit in de Praktijk 3 - 2024

Bouwkwaliteit in de Praktijk 3 - 2024

Deze editie van Bouwkwaliteit in de Praktijk heeft als thema constructieve veiligheid en transformatie.

De 6 voordelen van Bouwwetten

Alles op één plek

Alles op één plek

Alle relevante wetgeving, jurisprudentie en commentaren op één plek

Praktisch

Praktisch

Wij vertalen wetgeving naar praktisch toepasbare oplossingen

Wij blikken vooruit

Wij blikken vooruit

Bij ons lees je alles over nieuwe wetgeving, trends en ontwikkelingen die er toe doen

Betrouwbaar en compleet

Betrouwbaar en compleet

Betrouwbare kennis die handig doorzoekbaar is

Mis niets

Mis niets

Wij volgen alle (nieuwe) wetgeving zodat je niets mist

Wetgeving alerts

Wetgeving alerts

Tweemaal per jaar extra de diepte in met onze digimagazines