Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en uitbreiding van de milieuprestatie-eis

Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en...

Op 29 januari 2024 is er een wijzigingsvoorstel van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) met betrekking tot de aanscherping en uitbereiding van de grenswaarde van de milieuprestatie-eis voor gebouwen in consultatie gegaan. Over welke...

Bouwkwaliteit in de Praktijk 1 - 2024

Bouwkwaliteit in de Praktijk 1 - 2024

In deze editie staat het thema Milieuprestatie centraal.

Update: wijzigingen Bbl 2024

Update: wijzigingen Bbl 2024

Het is zo ver: op 1 januari 2024 is de Omgevingswet en daarmee ook het Bbl in werking getreden. De regelgeving rondom het Bbl bleef ook in 2023 in beweging, in de tweede helft van dat jaar kwamen er nog allerlei wijzigingen en werden nieuwe...

Foto: Woongroep Marenland / Boven het Noorden.

Marktwerking moet milieuprestatie omlaag brengen

"De aanscherping van de milieuprestatie moet mede gedreven worden door marktwerking, in plaats van alleen regelgeving, en een drive geven aan nog meer marktwerking. Daarnaast moet die milieuprestatie ook geborgd kunnen worden door de toeleverende...

Milieuprestatie in het Bbl

Het doel van dit onderdeel van de Bbl is het beperken van de milieudruk als gevolg van het bouwen en tijdens de levensduur van woonfuncties en grotere kantoorgebouwen.

'EPD als duurzaamheidsbewijs twijfelachtig'

'EPD als duurzaamheidsbewijs twijfelachtig'

Leveranciers gebruiken graag een EPD-logo om aan te tonen dat hun producten passen in een duurzaam ontwerp. Een EPD is op zichzelf echter geen bewijs van duurzaamheid, waarschuwt Saro Campisano van Hedgehog Company. "Een EPD wordt gebruikt om de...