Marktwerking moet milieuprestatie omlaag brengen

"De aanscherping van de milieuprestatie moet mede gedreven worden door marktwerking, in plaats van alleen regelgeving, en een drive geven aan nog meer marktwerking. Daarnaast moet die milieuprestatie ook geborgd kunnen worden door de toeleverende industrie en aannemers en gehandhaafd door gemeenten", zegt Niels Ruijter, directeur van de Nederlandse Vereniging van Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) en onder meer lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie.