Welke rol speelt CE-markering bij kwaliteitsborging?

Welke rol speelt CE-markering bij kwaliteitsborging?

De kwaliteitsborger controleert het bouwplan en toetst tijdens het bouwproces of voldaan wordt aan de wettelijke, technische eisen. Welke rol speelt de CE-markering bij deze controle? En in hoeverre zijn de prestaties van afzonderlijke bouwproducten...

Het samenspel tussen BENG en MPG 

Het samenspel tussen BENG en MPG

Vanaf 2027 moet ook de materiaal gebonden milieuprestatie vermeld worden op het energieprestatiecertificaat. Hiermee zetten we eindelijk een noodzakelijk stap naar integraal sturen op duurzaam bouwen. In december 2023 is er een Europees politiek...

Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en uitbreiding van de milieuprestatie-eis

Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en...

Op 29 januari 2024 is er een wijzigingsvoorstel van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) met betrekking tot de aanscherping en uitbereiding van de grenswaarde van de milieuprestatie-eis voor gebouwen in consultatie gegaan. Over welke...

Wat elke bouwprofessional moet weten over CE-markering

Wat elke bouwprofessional moet weten over CE-markering

Voor de meeste bouwproducten die binnen de Europese markt in de handel worden gebracht, is sinds 1 juli 2013 een CE-markering wettelijk verplicht. Het CE-merkteken is geen kwaliteitskeurmerk of kwaliteitsverklaring, maar wat is het dan wel? En wat...

Foto: COBc

Richtlijn Toepassing Bouwconstructies in CLT

Het toepassen van bouwconstructies in CLT is in een vogelvlucht gegaan. Passende regelgeving voor CLT ontbrak echter en documentatie hierover was nog mondjesmaat beschikbaar. Bij het beoordelen en goedkeuren ervan stuitte het Bouwtoezicht bij...

Thermische kwaliteit van ramen, deuren en kozijnen. Klinkt eenvoudig, maar is dat ook zo?

Thermische kwaliteit van ramen, deuren en kozijnen. Klinkt eenvoudig,...

De Uw, Ud, Ufr en/of de Up bepalen de thermische kwaliteit van ramen en deuren. Dit klinkt eenvoudig, maar in de praktijk was dit het niet. De vernieuwde NTA 8800:2022 brengt meer duidelijkheid in de bepaling van de thermische kwaliteit van ramen en...