Foto: KAW.

Verlaging MPG vraagt om goede milieudata

De regels rond circulair bouwen worden de komende jaren aangescherpt. Zo wil demissionair minister Hugo de Jonge (BZK) in 2025 strengere milieueisen voor nieuw te bouwen woningen, kantoren en andere gebouwen. Daarnaast wordt de weegset in de...

Minder belastingvoordeel duurzame gebouwen  

Minder belastingvoordeel duurzame gebouwen

Met ingang van 2024 is de Milieulijst - om aanspraak te maken op MIA\Vamil - op een aantal punten aangescherpt. Zo zijn er voor bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op de gebouwinrichting en bouwmaterialen geen mogelijkheden meer voor...

Madaster erkend als losmaakbaarheidsinstrument 

Madaster erkend als losmaakbaarheidsinstrument

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft Madaster, het kadaster voor materialen, begin dit jaar officieel erkend als gevalideerd instrument voor het berekenen van losmaakbaarheid in de bouw. Betrouwbare inzichten over de mate waarin gebouwen te...

Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en uitbreiding van de milieuprestatie-eis

Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en...

Op 29 januari 2024 is er een wijzigingsvoorstel van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) met betrekking tot de aanscherping en uitbereiding van de grenswaarde van de milieuprestatie-eis voor gebouwen in consultatie gegaan. Over welke...

2383259663

Moet een tijdelijk kantoorgebouw ook een energielabel C hebben?

Moet een tijdelijk kantoorgebouw ook een energielabel C hebben? Senior specialist Bouwregelgeving Marjolein Berghuis van Nieman Raadgevende Ingenieurs geeft in deze FAQ het antwoord.

Wat is een EPD en wat kun je ermee?

Wat is een EPD en wat kun je ermee?

Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij openbare aanbestedingen. Zo is een Milieuprestatie Gebouwen (MPG) verplicht bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hoe lager de MPG-waarde, hoe beter. Om de milieuprestatie van een bouwwerk te...