Henny de Roo. Foto: Jan Hagen.

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet: hoe zit dat?

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet verandert aanzienlijk. Op bouwtechnisch vlak wordt er meer vergunningvrij, maar op ruimtelijk vlak zal de gemeente zelf keuzes moeten gaan maken of er meer of minder vergunningvrije bouwmogelijkheden...

Checklist toezicht en controle MPG

Checklist toezicht en controle MPG

Sinds 1 juli 2021 is de milieuprestatie voor gebouwen (MPG) aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Dit betekent dat er milieuvriendelijker en meer circulair moet worden gebouwd. Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te...

Impact Wkb voor Bouw- en Woningtoezicht

Wat is de impact van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor Bouw- & Woningtoezicht? Met deze titel trok de workshop van Jeroen Bunschoten van adviesbureau Senze tijdens het Jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland natuurlijk een volle...

Bewoners met fysieke beperkingen hebben meer tijd nodig om hun woning te ontvluchten. In het Bouwbesluit wordt hier echter binnen de gebruiksfunctie ‘wonen’ geen rekening mee gehouden. Foto: Menno Emmink, Forbo Flooring.

Vluchtveilige gebouwen voor iedereen

Het Bouwbesluit regelt geen brandveilig gebouw maar een vluchtveilig gebouw. Maar is een vluchtveilig gebouw dat voldoet aan het Bouwbesluit voor iedereen wel vluchtveilig? De door de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht ontwikkelde 'Handreiking...

De brand in de Grenfell Tower heeft grootschalig onderzoek naar de brandveiligheid van gevels in gang gezet.

Protocol voor onderzoek brandveiligheid gevels

Op 14 juni 2017 vond in Londen de brand in de Grenfell Tower plaats, waarbij tientallen bewoners om het leven zijn gekomen. Bij deze brand was sprake van een snelle branduitbreiding langs de gevel. Omdat er ook in Nederland zorgen zijn over de...