Buitenberging, aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen-...

Dit hoofdstuk heeft betrekking op het nieuwbouwartikel 4.172 die is opgenomen in paragraaf 4.5.5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en behandeld aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen toegelicht met afbeeldingen.

Badruimte - Verbeelding Bbl nieuwbouwart. 4.169 en 4.170

Dit artikel heeft betrekking op de nieuwbouwartikelen 4.169 en 4.170 die zijn opgenomen in paragraaf 4.5.4 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en behandeld de onderwerpen aanwezigheid en afmetingen.

Toiletruimte - Verbeelding Bbl nieuwbouwart. 4.166 en 4.167

Dit artikel heeft betrekking op de nieuwbouwartikelen 4.166 en 4.167 die zijn opgenomen in paragraaf 4.5.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en behandeld de onderwerpen aanwezigheid en afmetingen.

Verblijfsgebied en verblijfsruimte - Verbeelding Bbl nieuwbouwart....

Dit artikel heeft betrekking op de nieuwbouwartikelen 4.163 en 4.164 die zijn opgenomen in paragraaf 4.5.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en behandeld de onderwerpen aanwezigheid en afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte.

Verblijfsgebied en verblijfsruimte in het Bbl

Verblijfsgebied en verblijfsruimte in het Bbl

Het doel van het artikel in het Bbl hierover is een deel van een woonfunctie zodanig in te richten dat deze vrij kan worden ingedeeld voor het daarin kunnen verrichten van de voor de woonfunctie kenmerkende activiteiten.

De buitenruimte links is alleen via een trapje verbonden met het besloten binnenterrein. Dit is toegestaan, mits er zich een maximaal 20 mm hoge drempel bij de achterdeur bevindt en het voor een rolstoel of rollator toegankelijke deel voldoet aan de minimale afmetingen van buitenruimten en er een mogelijkheid is om te keren met een rolstoel.

Worstelen met 2 cm hoogteverschil

Sinds 1 januari 2022 is de hoogte-eis voor drempels bij de toegang van nieuwbouwwoningen gewijzigd. Nu geldt dat die drempel maximaal 20 millimeter hoog mag zijn, bij alle toegangen tot de woning. Bij overschrijden van die 20 millimeter is een...