Ventilatiesystemen in BENG

Ventilatiesystemen in BENG

Bij de berekening van de energiebehoefte voor verwarming en koeling van een gebouw binnen BENG 1 wordt er gerekend met het traditionele ventilatiesysteem C1. Bij de bepaling van de andere BENG-indicatoren wordt wel met het werkelijke...

Foto: Woongroep Marenland / Boven het Noorden.

Marktwerking moet milieuprestatie omlaag brengen

"De aanscherping van de milieuprestatie moet mede gedreven worden door marktwerking, in plaats van alleen regelgeving, en een drive geven aan nog meer marktwerking. Daarnaast moet die milieuprestatie ook geborgd kunnen worden door de toeleverende...

Bestaande woning splitsen door uitbreiding; toetsen aan...

Op een bestaande woning wordt een dakopbouw gebouwd. Vervolgens wordt de ruimte in de dakopbouw als zelfstandig appartement gesplitst van de woning. Moeten we deze situatie toetsen aan de nieuwbouweisen, en is hiervoor een BENG-berekening vereist?

Een diepe duik in de renovatiegolf

Een diepe duik in de renovatiegolf

Als het aan de Europese Unie ligt komen er weer nieuwe regels over energieprestatie van gebouwen. Waarom? Omdat het werkt: in de jaren tachtig werden energieprestatieregels in nationale bouwvoorschriften opgenomen. Hierdoor verbruiken gebouwen nu...

BENG: toetsen vergunningsaanvraag en oplevering

BENG: toetsen vergunningsaanvraag en oplevering

Voor alle nieuwbouw, zowel woning- als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG), zoals vastgelegd in hoofdstuk 5 van Bouwbesluit 2012....

Het is zover: BENG!

Het is zover: BENG!

Er is al jaren over gepraat en geschreven, maar sinds 1 januari 2021 gelden dan toch echt de nieuwe BENG-eisen voor nieuwbouw. Na precies vijfentwintig jaar hebben we afscheid genomen van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Om de BENG-eisen te...