Foto: KAW.

Verlaging MPG vraagt om goede milieudata

De regels rond circulair bouwen worden de komende jaren aangescherpt. Zo wil demissionair minister Hugo de Jonge (BZK) in 2025 strengere milieueisen voor nieuw te bouwen woningen, kantoren en andere gebouwen. Daarnaast wordt de weegset in de...

Het samenspel tussen BENG en MPG 

Het samenspel tussen BENG en MPG

Vanaf 2027 moet ook de materiaal gebonden milieuprestatie vermeld worden op het energieprestatiecertificaat. Hiermee zetten we eindelijk een noodzakelijk stap naar integraal sturen op duurzaam bouwen. In december 2023 is er een Europees politiek...

Foto: Woongroep Marenland / Boven het Noorden.

Marktwerking moet milieuprestatie omlaag brengen

"De aanscherping van de milieuprestatie moet mede gedreven worden door marktwerking, in plaats van alleen regelgeving, en een drive geven aan nog meer marktwerking. Daarnaast moet die milieuprestatie ook geborgd kunnen worden door de toeleverende...

'EPD als duurzaamheidsbewijs twijfelachtig'

'EPD als duurzaamheidsbewijs twijfelachtig'

Leveranciers gebruiken graag een EPD-logo om aan te tonen dat hun producten passen in een duurzaam ontwerp. Een EPD is op zichzelf echter geen bewijs van duurzaamheid, waarschuwt Saro Campisano van Hedgehog Company. "Een EPD wordt gebruikt om de...

Wat is een EPD en wat kun je ermee?

Wat is een EPD en wat kun je ermee?

Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij openbare aanbestedingen. Zo is een Milieuprestatie Gebouwen (MPG) verplicht bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hoe lager de MPG-waarde, hoe beter. Om de milieuprestatie van een bouwwerk te...