Wat is een EPD en wat kun je ermee?

Wat is een EPD en wat kun je ermee?

Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij openbare aanbestedingen. Zo is een Milieuprestatie Gebouwen (MPG) verplicht bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hoe lager de MPG-waarde, hoe beter. Om de milieuprestatie van een bouwwerk te...

Checklist toezicht en controle MPG

Checklist toezicht en controle MPG

Sinds 1 juli 2021 is de milieuprestatie voor gebouwen (MPG) aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Dit betekent dat er milieuvriendelijker en meer circulair moet worden gebouwd. Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te...

Milieuprestatie vraagt om objectieve informatie

Milieuprestatie vraagt om objectieve informatie

De wettelijk verplichte milieuprestatieberekening voor gebouwen (MPG-berekening) is gebaseerd op milieudata van bouwproducten en gebouwinstallaties in de Nationale Milieudatabase (NMD). Die milieudata wordt aangeleverd door de industrie en branches....

Biobased in NMD moet toepassing bevorderen

Biobased in NMD moet toepassing bevorderen

Opname van biobased producten in de Nationale Milieudatabase (NMD) kan ervoor zorgen dat deze producten meer bekend worden in de bouw. Ook moet de bouw daardoor meer vertrouwen krijgen in de kwaliteit en de prestaties. Bovendien is opname in de NMD...

Fiscaal voordeel bij lagere milieuprestatie

Fiscaal voordeel bij lagere milieuprestatie

De Milieuprestatie Gebouwen (MPG) gaat in 2021 van 1,0 naar 0,8. Daarna wordt de MPG naar verwachting tot 2030 verder aangescherpt naar 0,5. Een waarde van 0,8 is voor nieuwbouw niet echt een uitdaging. Meer prikkels gaan uit van de nieuwe...

In Zeeland ontwierp ORIO Architecten Landgoed Buitenplaats Kustlicht, een complex met drie woonhuizen en twee bijgebouwen. Het eerste van de drie gebouwen van Landgoed Buitenplaats Kustlicht is al gerealiseerd. De buitengevel is gemaakt van stro en hout. Verder zijn materialen als leem en kalk gebruikt.

Milieuprestatie gebouwen (MPG) op 1 januari 2021 naar 0,8

De minister van BZK is voornemens om per 1 januari 2021 de Milieuprestatie gebouwen (MPG) voor woningen aan te scherpen van 1,0 naar 0,8. Daarna wordt een stapsgewijze verdere verlaging van de eis verwacht, naar uiteindelijk 0,5 in 2030. De partners...