Alles over trap

Veilig overbruggen van hoogteverschillen - Verbeelding Bbl...

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.29 die is opgenomen in paragraaf 4.32 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en gaat in op de regenwerendheid van een trap toegelicht met afbeeldingen.

Veilig overbruggen van hoogteverschillen - Verbeelding Bbl...

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.28 lid 1 en 2 die is opgenomen in paragraaf 4.32 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en gaat in op de leuning van een trap toegelicht met afbeeldingen.

Veilig overbruggen van hoogteverschillen - Verbeelding Bbl...

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.27 die is opgenomen in paragraaf 4.32 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en gaat in op het trapbordes toegelicht met een afbeelding.

Veilig overbruggen van hoogteverschillen - Verbeelding Bbl...

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.26 lid 1 en 2 en 4.26a die is opgenomen in paragraaf 4.32 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en gaat in op de afmetingen en de markering van een trap toegelicht met afbeeldingen.

Veilig overbruggen van hoogteverschillen - Verbeelding Bbl...

Dit artikel heeft betrekking op nieuwbouwartikel 4.25 die is opgenomen in paragraaf 4.32 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en gaat in op de voorzieningen bij hoogteverschil toegelicht met een afbeelding.

Eisen aan de afmetingen van een trap - Verbeelding Bouwbesluit art....

In dit artikel leest u meer over de eisen aan de afmetingen van een trap toegelicht met afbeeldingen.

Eisen aan een hellingbaanbordes - Verbeelding Bouwbesluit art. 2.44

In dit artikel leest u meer over de eisen aan een hellingbaanbordes toegelicht met een afbeelding.